Du skal logge ind for at skrive en note

Mange af de store klassiske teoretikere inden for psykologien har som en del af deres samlede teorier også interesseret sig for religion. De har blandt andet beskæftiget sig med:

  • årsager til hvorfor mennesker er religiøse
  • hvilken funktion religion har i menneskers liv
  • forståelse og betydning af religiøse oplevelser
  • hvordan religiøsitet og personlighed hænger sammen

I dette afsnit gives en kort introduktion til nogle af de store gamle religionspsykologiske teorier, som har haft indflydelse på psykologiens syn på religion og religiøse mennesker. Selvom flere af disse teoretikere selv havde den opfattelse, at deres teorier var strengt videnskabelige, bærer teorierne om religion alligevel præg af deres egne værdisæt. Og teoretikerne har, som vi skal se, beskrevet religion og religiøsitet på en enten positiv eller negativ måde. På den måde har deres eget værdimæssige ståsted afspejlet sig i deres teorier om religion og religiøse mennesker.

Du skal logge ind for at skrive en note

Jan Tønnesvang: psykologiens interesse for religion

Du skal logge ind for at skrive en note
ISBN: 9788761649881. Copyright forfatterne og Systime A/S 2018